DAP nieuws

Vanaf februari 2007, twee jaar na aanvang van het project, is deel II van het gedrukte Utrechtse Album Promotorum (1815-1936) volledig gedigitaliseerd. Het gaat hierbij om 5399 personen, van wie gepoogd is de levensjaren en carrière te achterhalen. Momenteel wordt er gewerkt aan het invoeren van de promotiegegevens uit deel I (1636-1815). Naar verwachting zal deze periode ongeveer hetzelfde aantal promoties behelzen. Wanneer de invoer van de gegevens die betrekking hebben op de promotie is voltooid, zullen persoonlijke gegevens voor dit tijdvak worden toegevoegd.