Links

BiGUU (Bibliografie betreffende de Geschiedenis van de Universiteit Utrecht)
http://bibe.library.uu.nl/zoek/buu/

Portrettengalerij van Igitur met biografieën, bibliografieën en digitale publicaties van vooraanstaande Utrechtse hoogleraren
http://portretten.library.uu.nl/

Catalogus Professorum Academiae Rheno-Traiectinae
Professoren van de Universiteit Utrecht sinds 1636
http://profs.library.uu.nl/